Estudis

“AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ODORÍFER A LA ZONA FÒRUM DE BARCELONA, ORÍGEN DE LES MALES OLORS” (març 2017)

Des de fa mes d’un any, s’ha estat realitzant l’estudi pioner a la nostra ciutat “EVALUACIÓ DE L’IMPACTE ODORÍFER A LA ZONA FÒRUM DE BARCELONA, ORÍGEN DE LES MALES OLORS”. Aquest estudi ha estat realitzat per la consultora Socioenginyeria SL, amb la col·laboració dels veïns i veïnes dels barris confrontants de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

L’estudi conclou, entre altres aspectes els següents:
S’ha verificat cuantitativament que l’impacte odorifer a la zona del Fòrum ha estat molt important en el període juny-octubre de 2016.
S’ha confirmat la presència de compostos químics provinents de, al menys, tres fonts: l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals), METROFANG(Tractament de Fangs) i BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua, dipòsit soterrat de Taulat-Eduard Maristany).
S’ha demostrat que les emissions d’aquestes fonts provoquen molésties per olors i un grau d’exposició química, que pot danyar el benestar de les persones afectades, provocant incertesa i preocupació per la salut.

Atès que les fonts d’olors són competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i col·lateralment de l’Ajuntament de Barcelona, la nostra associació va sol·licitar el passat mes de maig una reunió amb la finalitat de seguir buscant solucions per aquesta problemàtica que podria afectar la salut de les persones.

A la reunió, que es va celebrar el passat 7 de juny a la seu del Districte de Sant Martí, hi vàrem assistir representants de totes les parts implicades.
En aquesta reunió es va proposar també la realització d’un estudi sobre les emissions de l’empresa TERSA (Incineradora d’escombraries de Sant Adrià de Besòs, que en el primer estudi no ha estat inclòs.

BCASA, per la seva part, ja ha presentat recentment a les associacions Zonafòrum i Port Fòrum un projecte d’adequació i millora de les instal·lacions del dipòsit soterrat dels carrers Taulat i Eduard Maristany, amb el qual esperen solucionar els problemes d’emissions d’olors en la part que a ells els hi correspon.
Seguim pendents de les actuacions de l’AMB en les altres empreses emissores de components químics, orígen de les males olors.
En els pròxims mesos, la nostra associació seguirà mantenint reunions sobre aquest assumpte en defensa de la salut de tothom i tan aviat ens sigui possible, us convocarem a una reunió informativa per ampliar tota aquesta informació que ara us avancem.
-> descarrega’t l’estudi

“HIGH CANCER RISKS BY EXPOSURE TO PCDD/Fs IN THE NEIGHBORHOOD OF AN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITY” (june 2017)


-> descarrega’t el document (pdf anglès)

“HEALTH RISKS FOR THE POPULATION LIVING IN THE VICINITY OF AN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT FACILITY: SCREENING ENVIRONMENTAL POLLUTANTS” (march 2015)


-> descarrega’t el document (pdf anglès)

 

ARTÍCULO EN CASTELLANO

En 2014, nuestro laboratorio llevó a cabo un estudio cuyo principal objetivo fue determinar las concentraciones de dibenzo‐p‐dioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/Fs), bifenilospoliclorados (PCBs) y diversos metales, en muestras de aire y suelo recogidas en una zona urbana de Sant Adrià de Besòs, en las proximidades de una instalación integral de gestión de residuos (IWMF). Se trata de una planta de tratamiento mecánico‐biológico (MBT) y una ya antigua incineradora de residuos sólidos municipales (MSWI). Se evaluaron también los riesgos para la salud de la población que reside en la zona de potencial influencia de la IWMF. El resultado más preocupante fue el elevado riesgo de cáncer estimado para el área (2.5 Å~ 10‐6). Dada la relevancia del tema, en marzo de 2017, llevamos a cabo un nuevo estudio a fin de verificar si las autoridades habían tomado las medidas necesarias, y urgentes…
-> descarrega’t el resum en castellà